Grace Photographic Club Main PageGrace Photographic Club Facebook
  本會活動  
 
13-01-2019
靖邊波浪穀雨岔大峽谷黃河壺口瀑布安塞腰鼓延安夜景人文五天攝影創作專題大賽

13-01-2019
余國強博士" 蝶影迷踪" 攝影講座

11-01-2019
2018 - 11月及12月份各組月賽成績

20-10-2018
愛情戀曲主題攝影比賽

 
     
  其他團體  
 
 
     
  註: 所有其他團體之活動資料,本會只作轉貼,惟其中涉及的金錢交易(如:參加費),一概與恩典攝影會無關。  
     

 

  香港郵政總局信箱 7322 號
電郵:
gracephotoclub@yahoo.com.hk