Grace Photographic Club Main PageGrace Photographic Club Facebook
  本會活動  
 
10-05-2019
“遨遊天與地”旅遊攝影講座

08-05-2019
Photoshop-CC2019 影像處理課程

09-03-2019
“愛情戀曲主題攝影比賽 2018”成績

22-02-2019
福建惠安女海上日出日落、塩田勞作3天攝影團

13-01-2019
靖邊波浪穀雨岔大峽谷黃河壺口瀑布安塞腰鼓延安夜景人文五天攝影創作專題大賽

 
     
  其他團體  
 
22-02-2019
佛山亞藝公園噴霧荷花、獵德炮仗龍舟兩天攝影團

 
     
  註: 所有其他團體之活動資料,本會只作轉貼,惟其中涉及的金錢交易(如:參加費),一概與恩典攝影會無關。  
     

 

  香港郵政總局信箱 7322 號
電郵:
gracephotoclub@yahoo.com.hk