International Salon 2015 Catalogue 國際沙龍 2015 目錄
 
     
     
     
   
 
   
   
 
   
   
 
  25-06-2016  
    小東江仙境、古村落人文三天雙高鐵攝影團  
       
  03-05-2016  
    2016 - 4月份各組月賽成績  
       
  01-03-2016  
    “以相會友”恩典攝影學會成立35周年紀念攝影大賽章程  
       
  08-01-2016  
    2015 國際攝影沙龍目錄  
       
  15-11-2015  
    恩典攝影學會成立三十五週年紀念  
       
    更多資訊 (本會活動 | 其他團體)  
 
照片甲組
冠軍:李健生
照片乙組
冠軍:吳敬芳
數碼組
冠軍:葉慧茵
 
 
 
 
  香港郵政總局信箱 7322 號
電郵:gracephotoclub@yahoo.com.hk
 

Number of visitors