Grace Photographic Club Main PageGrace Photographic Club Facebook
國際沙龍 | 本屆沙龍成績  
   
   
  2018年
2018年彩色數碼組沙龍成績
2018年黑白組沙龍成績
2018年自然生態沙龍成績
   
  以上檔案需要使用Adobe Reader 開啟,可按下連結免費下載
 
  14-02-2019  
    2019 - 1月份各組月賽成績  
       
  13-01-2019  
    靖邊波浪穀雨岔大峽谷黃河壺口瀑布安塞腰鼓延安夜景人文五天攝影創作專題大賽  
       
  13-01-2019  
    余國強博士" 蝶影迷踪" 攝影講座  
       
  20-10-2018  
    愛情戀曲主題攝影比賽  
       
  香港郵政總局信箱 7322 號
電郵:
gracephotoclub@yahoo.com.hk