Grace Photographic Club Main PageGrace Photographic Club Facebook
國際沙龍 | 本屆沙龍成績  
   
   
  2018年
2018年彩色數碼組沙龍成績
2018年黑白組沙龍成績
2018年自然生態沙龍成績
   
  以上檔案需要使用Adobe Reader 開啟,可按下連結免費下載
 
  04-10-2018  
    廣西恭城曬柿子,海洋鄉銀杏,灕江魚鷹漁火,堯山四天攝影創作團  
       
  04-10-2018  
    河源陶瓷廠、鐵鍋廠、曬腐竹兩天人文攝影團  
       
  香港郵政總局信箱 7322 號
電郵:
gracephotoclub@yahoo.com.hk