Grace Photographic Club Main PageGrace Photographic Club Facebook
 

二零一零年紅梅爭春•武漢東湖梅花團 (2010/2)

2010年2月20—22日本會活動部舉辦”紅梅爭春•武漢東湖梅花三天航空高鐵攝影創作團”,眾團友在武漢磨山梅園拍攝春梅,並在東湖植物園拍攝紅桃,蘭花及鬱金香......等,及在黃鶴樓遠眺武漢長江大橋及煙波浩瀚的長江,但見春蕾初綻,湖光旖旎,目不暇給;現將部分影友作品上載,以祈拋磚引玉,諸君雅正。

 

 
  04-10-2018  
    廣西恭城曬柿子,海洋鄉銀杏,灕江魚鷹漁火,堯山四天攝影創作團  
       
  04-10-2018  
    河源陶瓷廠、鐵鍋廠、曬腐竹兩天人文攝影團  
       
  香港郵政總局信箱 7322 號
電郵:
gracephotoclub@yahoo.com.hk