Grace Photographic Club Main PageGrace Photographic Club Facebook
 

春風麗人行戶外專題賽成績 (2010/3)
評判:李國光,譚健康,李漢光

 
  14-02-2019  
    2019 - 1月份各組月賽成績  
       
  13-01-2019  
    靖邊波浪穀雨岔大峽谷黃河壺口瀑布安塞腰鼓延安夜景人文五天攝影創作專題大賽  
       
  13-01-2019  
    余國強博士" 蝶影迷踪" 攝影講座  
       
  20-10-2018  
    愛情戀曲主題攝影比賽  
       
  香港郵政總局信箱 7322 號
電郵:
gracephotoclub@yahoo.com.hk